Jesenný zber nebezpečných odpadov z domácností

To, že nebezpečné odpady z domácností nepatria do koša, vie už dúfam každý. Je potrebné zbierať ich zvlášť a zaniesť ich na zberný dvor. Alebo odkladať ich doma a vždy na jar a na jeseň vyložiť pred dom v určených termínoch a budú odvezené.

Jesenný zber nebezpečných odpadov z domácností bude prebiehať v nasledovných termínoch:

27.10.2016 (štvrtok) sa uskutoční zber nebezpečných odpadov z ulíc: Augustu, Belianska, Belianske jazero, D. Licharda, Dolná a Horná Resla, Dolná a Horná Ružová, Gagarina, Hájik, Hella, Hodžu, Hurbana, Kamenná, Kukučína, Langsfelda, Malá Okružná, Mierová, Michalská, Pecha, Staromestská, Staronová, Starozámocká, Strieborná, Václavekovej, Vodárenská, Výskumnícka, Banícka, Družstevná, Gwerkovej, Mládežnícka, Pletiarska, Pod Kalváriou, Podjavorinskej, Poľnohospodárska, SNP, Športová, Tótha, Údolná, 8. mája, Akademická, Botanická, Farská, Holého, Katova, Kammerhofská, Malé trhovisko, Novozámocká, Palárika, Pod Troj. vrchom, Remeselnícka, Spojná, Višňovského, Zigmund šachta.

28.10.2016 (piatok) sa uskutoční zber nebezpečných odpadov zo Štefultova a z častí Sitnianska a Povrazník.

11.11.2016 (piatok) sa uskutoční zber nebezpečných odpadov zo Špitálky (rodinné domy), z ul. Drieňová, Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, Poľovnícka a Roľnícka, zo Sídliska Drieňová, zo Sídliska Juh (Križovatka), z ul. Dolná, 1.mája, Okrúhla, Novomestského.

V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom termíne zberu.

A čo vlastne medzi nebezpečný odpad z domácnosti patrí? Odpady toxické pre človeka a aj životné prostredie ako napr. staré farby, riedidlá, batérie a aj prenosné batérie, rôzne chemikálie používané v domácnosti, žiarivky, chladničky, minerálne oleje. Farby, chemikálie, oleje a iné tekuté a sypké odpady musia byť zabezpečené voči vyliatiu, či vysypaniu pri manipulácii, ideálne v pôvodných obaloch a označené, aby bolo zrejmé o aký druh odpadu ide.

Prosíme občanov, aby si spomínané druhy nebezpečných odpadov vyložili v príslušný deň zberu dobe do 7.00 hod.

Nebezpečné odpady z domácností je možné bezplatne odovzdať aj celoročne – na zbernom dvore, ul. Antolská 46 (smerom na Sv. Anton, oproti čistiarni odpadových vôd) v pondelok až piatok od 6:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Ďakujeme, že chránite prírodu a triedite (nie len) nebezpečné odpady.

by RECO