Aktuálne:

Podrobná mapa Banskej Štiavnice vrátane katastra nehnuteľností a zberných miest

 

Aktuálne oznamy:

Jesenný zber nebezpečného odpadu z domácností

sa uskutoční v mesiaci október 2018 nasledovne:

04.10.2018 – ulice  J. Augustu, Belianska, Belianske jazero, D. Licharda, Dolná a Horná Resla, Dolná a Horná ružová, J. Gagarina, Hájik, J. K. Hella, M. M. Hodžu, J. M. Hurbana, Kamenná, M. Kukučína, Ď. Langsfelda, Malá okružná, Mierová, Michalská, A.Pécha, Staromestská, Staronová, Starozámocká, Strieborná, V. Václavekovej, Vodárenská, Pod Červenou studňou, Výskumnícka, Banícka, Družstevná, A. Gwerkovej Göllnerovej, Mládežnícka, Pletiarska, Pod Kalváriou, Ľ. Podjavorinskej, Poľnohospodárska, SNP, Športová, I. Tótha, Údolná, 8. mája, Akademická, Botanická, Vilová, Farská, J. Hollého, Katova, Kammerhofská, Malé trhovisko, Novozámocká, J. Palárika, Pod Trojickým vrchom, Remeselnícka, Spojná, Š. Višňovského, Na Zigmund šachtu.
25.10.2018 – časť Štefultov, vrátane časti Sitnianska a Povrazník.

Medzi nebezpečný odpad z domácnosti patria odpady toxické pre človeka a aj životné prostredie ako napr. staré farby, riedidlá, batérie a aj prenosné batérie, rôzne chemikálie používané v domácnosti, žiarivky, chladničky, minerálne oleje. Farby, chemikálie, oleje a iné tekuté a sypké odpady musia byť zabezpečené voči vyliatiu, či vysypaniu pri manipulácii, ideálne v pôvodných obaloch a označené, aby bolo zrejmé o aký druh odpadu ide. Prosíme občanov, aby si spomínaný odpad vyložili v uvedený deň zvozu ráno do 7.00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom termíne zvozu.

 

Zber objemného odpadu

prebieha formou veľkokapacitných kontajnerov (ďalej VKK) na zber objemného odpadu.  VKK budú pristavené nasledovne:

12.10.2018

  • ul. Poľnohospodárska – 1 ks
  • ul. Križovatka – pri 120 bytovke – 1 ks

19.10.2018

  • ul. J. Straku  – 1 ks

26.10.2018

  • ul. L. Exnára 3  – 1 ks
  • ul. A. Kmeťa 5   – 1 ks

Do VKK patrí len objemný odpad (20 03 07), čo je komunálny odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do štandardných zberných nádob, napríklad nepotrebný nábytok, staré matrace, koberce, okná, dvere, umývadlá, WC a pod.

Do VKK na objemný odpad nepatria druhotné suroviny (železný šrot, papier, sklo, plasty), nebezpečný odpad a elektroodpad (farby, domáca chémia, chladničky, pračky, televízory, počítače, telefóny, batérie, žiarivky,…) biologicky rozložiteľný komunálny odpad (zvyšky potravín, tráva, konáre, lístie) a ani stavebný odpad.
Tieto druhy odpadov je možné priniesť na Zberný dvor ul. Antolská 46, Banská Štiavnica.

Ak máte požiadavky na pristavenie VKK na objemný odpad, prípadne zelený bioodpad, treba to nahlásiť na dispečing Technických služieb, m. p., tel. č. 0908 272 630.

 

Harmonogramy zberu odpadu 2018:

 

Kompostáreň BS

Informácie o kompostárni mesta Banská Štiavnica, ako aj o priebehu jej výstavby môžete nájsť TU.

by RECO