Aktuálne:

Zber nebezpečného odpadu z domácností:

V mesiaci október 2017 sa bude realizovať zvoz nebezpečného odpadu z domácností. Patria sem odpady ako staré farby, riedidlá, rozpúšťadlá, oleje, domáca chémia a pod. Prosíme občanov, aby tieto odpady vyložili pred rodinný dom alebo ku stojiskám zberných nádob výlučne v nižšie uvedených termínoch zberu, vždy do 7,00 hod. Odpady musia byť v uzadvorených (najlepšie v originálnych) obaloch, aby sa zabránilo vysypaniu či vyliatiu odpadov počas zberu.

Zber sa uskutoční v nasledovných dňoch pre jednotlivé časti mesta:

13.10.2017 –  Špitálka (rodinné domy), ul. Drieňová, Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, Poľovnícka a Roľnícka, sídlisko Drieňová, sídlisko Juh (Križovatka, 1. mája), ul. Dolná, Okrúhla, Novomestského.

26.10.2017 – ulice: J. Augustu, Belianska, Belianske jazero, D. Licharda, Dolná a Horná Resla, Dolná a Horná Ružová, J. Gagarina, Hájik, J. K. Hella, M. M. Hodžu, J. M. Hurbana, Kamenná, M. Kukučína, Ď. Langsfelda, Malá Okružná, Mierová, Michalská, A. Pécha, Staromestská, Staronová, Starozámocká, Strieborná, V. Václavekovej, Vodárenská, Výskumnícka, Banícka, Družstevná, A. G. Gollnerovej, Mládežnícka, Pletiarska, Pod Kalváriou, Ľ. Podjavorinskej, Poľnohospodárska, SNP, Športová, I. Tótha, Údolná, 8. mája, Akademická, Botanická, Farská, J. Hollého, Katova, Kammerhofská, Malé trhovisko, Novozámocká, J. Palárika, Pod Troj.vrchom, Remeselnícka, Spojná, Š. Višňovského, Na Zigmund šachtu

27.10.2017 –  časti Štefultov, Podsitnianska, Povrazník

V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom termíne zberu.

by RECO