Aktuálne:

Podrobná mapa Banskej Štiavnice vrátane katastra nehnuteľností a zberných miest

 

Zber objemného odpadu a bioodpadu z domácností:

Na zber objemného odpadu, resp. bioodpadu pristavujeme v jarnom období veľkokapacitné kontajnery (VKK) podľa požiadaviek občanov:

 

13.04.2018 na ul. Bratská č. 1, 3, 5 – len objemný odpad!

13.04.2018 na ul. Učiteľská č. 1, 3, 5 – len objemný odpad!

19.04.2018 na ul. Požiarnicka – len objemný odpad!

19.04.2018 na ul. J. K. Hella 14-18 – len bioodpad!

19.04.2018 na ul. J. Hollého – oproti bytovke – len bioodpad!

 

V prípade zberu objemného odpadu (20 03 07) patrí do VKK len objemný odpad , čo je komunálny odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do štandardných zberných nádob, napríklad nepotrebný nábytok, staré matrace, koberce, okná, dvere, umývadlá, WC a pod.
Do VKK na objemný odpad nepatria druhotné suroviny (železný šrot, papier, sklo, plasty), nebezpečný odpad a elektroodpad (farby, domáca chémia, chladničky, pračky, televízory, počítače, telefóny, batérie, žiarivky,…), biologicky rozložiteľný komunálny odpad (zvyšky potravín, tráva, konáre, lístie) a ani stavebný odpad.

V prípade zberu bioodpadu (20 02 01) patrí do VKK len bioodpad – konáre, orezy stromov, kríkov, prípadne suché lístie či stará tráva. Tento VKK bude patrične označený. Prosíme občanov, aby sem dávali iba zelený bioodpad a nedávali sem iné druhy odpadov ani stavebný odpad, aby nedošlo k znehodnoteniu bioodpadu v kontajneri.

Ak majú občania požiadavky na pristavenie VKK na objemný odpad, prípadne zelený bioodpad, treba to nahlásiť na dispečing Technických služieb, m. p., tel. č. 0908 272 630.

 

Harmonogramy zberu odpadu 2018:

 

Kompostáreň BS

Informácie o kompostárni mesta Banská Štiavnica, ako aj o priebehu jej výstavby môžete nájsť TU.

by RECO