Aktuálne:

Podrobná mapa Banskej Štiavnice vrátane katastra nehnuteľností a zberných miest

Zberný dvor bude v sobotu 20.04.2019 zatvorený!

Zber komunálneho odpadu z ulice A. Pécha počas rekonštrukcie ulice

Vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu II. etapu komplexnej rekonštrukcie ul. A. Pécha od 01.04.2019 do 15.06.2019 sa čiastočne upravuje systém zberu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) z tejto ulice nasledovne:

  • spodný koniec ul. A. Pécha- domy na A. Pécha 2 a 3, Starozámocká 9, Radničné nám. 6 – prosíme vykladať zberné nádoby na zmesový komunálny odpad (ZKO) k napojeniu ul. A. Pécha na Radničné námestie, vždy v pondelok do 7:00 h.
  • dom na ul. A. Pécha 7 prosíme umiestniť zbernú nádobu na ZKO k A. Pécha 9, kde končí uzávierka cesty, kam sa ešte dostane naše zberové vozidlo.
  • pre domy na hornom konci ulice od A. Pécha 9 vyššie , vrátane domov na tzv. „malej“ ul. A. Pécha (A. Pécha 4, 6, 8, 11, 13, 16, 19) ostáva systém zberu odpadu bez zmeny
  • zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy a VKK) ) ostáva bez zmeny

Odporúčame občanom kompostovať bioodpad vo vlastných domácich (záhradných) kompostoviskách. Výrazne sa tým zníži množstvo ZKO, ktorý je potrebné prenášať. Navyše, tí, ktorí kompostujú bioodpad získajú zľavu na poplatku za odpad v nasledujúcom období (r. 2020). Viac o podpore domáceho kompostovania zistíte TU.

 

Zber objemného odpadu

V jarnom období rozmiestňujeme veľkokapacitné kontajnery (VKK) na zber objemného odpadu.  VKK na objemný odpad budú pristavené nasledovne:

• 18.04.2019 – ul. J. K. Hella

Do VKK na objemný odpadpatrí len objemný odpad (20 03 07), čo je komunálny odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do štandardných zberných nádob, napríklad nábytok, staré matrace, koberce, okná, dvere, umývadlá, WC a pod.

Do VKK na objemný odpadnepatria druhotné suroviny (železný šrot, papier, sklo, plasty), nebezpečný odpad a elektroodpad (farby, domáca chémia, chladničky, pračky, televízory, počítače, telefóny, batérie, žiarivky,…) biologicky rozložiteľný komunálny odpad (zvyšky potravín, tráva, konáre, lístie) a ani stavebný odpad.

Tieto druhy odpadov je možné priniesť na Zberný dvor ul. Antolská 46, Banská Štiavnica v čase od: pondelok – piatok: 06:00 hod – 18:00 hod, sobota: 08:00 hod – 12:00 hod

 Zber záhradného bioodpadu

V zmysle požiadaviek občanov pristavujeme VKK na záhradný bioodpad v jarnom období nasledovne:
• 18.04.2019 – ul. J. K. Hella
• 18.04.2019 – ul. Požiarnická

• 26.04.2019 – ul. J. Hollého

Do VKK na bioodpad patrí len záhradný bioodpad (20 02 01), čo sú konáre, orezy stromov, kríkov, suché lístie či stará tráva.
Do VKK na bioodpad nepatria iné odpady, ako druhotné suroviny, nebezpečný odpad a elektroodpad, objemný odpad a ani stavebný odpad.
Prosíme občanov, aby do VKK na bioodpad dávali iba záhradný bioodpad a nedávali sem iné druhy odpadov.

Ak majú občania požiadavky na pristavenie VKK na objemný odpad alebo záhradný bioodpad, treba to nahlásiť na dispečing Technických služieb, m. p., tel. č. 0908 272 630.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mesta Banská Štiavnica

Harmonogramy zberu odpadu 2019:

 

Kompostáreň BS

Informácie o kompostárni mesta Banská Štiavnica, ako aj o priebehu jej výstavby môžete nájsť TU.

by RECO