Od 1.1.2016 je drobný stavebný odpad spoplatnený sadzbou

0,035 €/kg

 

 

by RECO