Aktuálne:

Podrobná mapa Banskej Štiavnice vrátane katastra nehnuteľností a zberných miest

 

Zber komunálneho odpadu z ulice A. Pécha počas rekonštrukcie ulice:

Vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu rekonštrukciu ul. A. Pécha sa čiastočne mení systém zberu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) z tejto ulice nasledovne:

  • tzv. „veľká“ ul. A. Pécha (spodná) – domy č. 7, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 a 25  prosíme vykladať ZKO vo vreciach buď k dočasne premiestnenému stojisku nádob na triedený zber pred „starú nemocnicu“ (A. Pécha 5), alebo na križovatku ulíc A. Pécha a V. Václavekovej tak, aby sa odpad dal zobrať z horného konca „malej“ ul. A. Pécha v prípade, že je prejazdná. Odpad treba vyložiť v nepárny pondelok do 6:30 h.
  • tzv. „malá“ ul. A. Pécha (horná) – domy č. 4, 6, 8, 11, 13, 16 a 19 – v prípade prejazdnosti tejto ulice sa zber odpadu nemení (nepárny pondelok). Ak bude ulica rozkopaná a neprejazdná, poprosíme občanov, aby vykladali ZKO vo vreciach k dočasne premiestnenému stojisku nádob na triedený zber pred „starú nemocnicu“ (A. Pécha 5) v nepárny pondelok do 6:30 h.

Odporúčame občanom triediť komunálny odpad a kompostovať bioodpad vo vlastných domácich (záhradných) kompostoviskách. Výrazne sa takzníži množstvo ZKO, ktorý je potrebné prenášať. Navyše, tí, ktorí kompostujú bioodpad získajú zľavu na poplatku za odpad v nasledujúcom období (r. 2019).  Viac o podpore domáceho kompostovania zistíte TU.

 

Harmonogramy zberu odpadu 2018:

 

Kompostáreň BS

Informácie o kompostárni mesta Banská Štiavnica, ako aj o priebehu jej výstavby môžete nájsť TU.

by RECO