Zberný dvor cez sviatky

Zberný dvor mesta Banská Štiavnica, ktorý sa nachádza na ul. Antolská 46, oproti čističke odpadových vôd smerom na Sv. Anton je otvorený cez pracovné dni od 6.00 h do 18.00 h a v sobotu od 8.00 h do 12.00 h.

Občania mesta sem môžu priniesť komunálny odpad – vytriedený aj zmesový a taktiež drobný stavebný odpad, ktorý je spoplatnený zvlášť podľa množstva.

Cez vianočné sviatky bude zberný dvor otvorený nasledovne:

  • 23.12.2016 (piatok) od 6.00 do 18.00
  • 24.12.2016 (sobota) zatvorené
  • 26.12.2016 (pondelok) zatvorené
  • 27.12.-30.12.2016 od 6.00 do 14.00
  • 31.12.2016 (sobota) zatvorené
  • 02.01.-05.01.2017 od 6.00 do 18.00
  • 06.01.2017 (piatok) zatvorené
  • 07.01.2017 (sobota) od 8.00 do 12.00

Ďakujeme, že triedite a prajeme krásne bezodpadové Vianoce.

by RECO