07-EKOlogicky-plagat-sutaz-v-zbere-A2-tlac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie 8. ročníka súťaže „Zbieraj body za odpady“ 1.4.-31.5.2017 

 

Miesto Škola Trieda Získané body Výhra
1. MŠ Cirkevná 2 801,1 50,00 €
2. MŠ Križovatka 1 211,8 40,00 €
3. MŠ Drieňová 1 043,5 30,00 €
4. ZŠ J. Horáka 4.B 934,0 20,00 €
5. MŠ Mierová 481,0 20,00 €
6. ZŠ J. Kollára 2.A 416,5 10,00 €
7. ZŠ J. Horáka 6.B 337,6 10,00 €
8. ZŠ J. Kollára 4.A 317,0 5,00 €
9. ZŠ J. Horáka 5.A 315,0 5,00 €
10. ZŠ J. Horáka 1.A 313,5 5,00 €
Spolu 195 €

 

SZsutaz skoly - vyhodnotenie2017 Graf

 

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v pondelok 19.6.2017 o 10:00IMG_8593 VyrZm h na základnej škole J. Horáka v multimediálnej učebni v podkroví, podobne, ako v predošlých ročníkoch. Vyhodnotenia sa zúčastnili zástupcovia výherných tried – žiaci a učitelia.
Okrem vyššie uvedených finančných cien boli deti odmenené aj vecnými cenami – propagačnými predmetmi (tričká, pexesá, farbičky, skladacie kontajnery), ktoré Mesto Banská Štiavnica získalo v rámci projektu „Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica“ (kód ITMS: 24140110118).
Vecné ceny ako propagačno – vzdelávacie predmety a hry zamerané na triedenie odpadov a životné prostredie, do súťaže venovala aj organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a. s., ktorá financuje triedený zber papiera, plastov, skla a kovov v našom meste.

 

Kompletnú správu zo záverečného vyhodnotenia 8. ročníka súťaže „Zbieraj body za odpady“ 1.4.-31.5.2017  nájdete  tu.

by RECO