Aktuálne:

Podrobná mapa Banskej Štiavnice vrátane katastra nehnuteľností a zberných miest

 

 Oznamujeme občanom:

Dňa 12.02.2020 sa nedokončil zvoz triedeného odpadu (zvoz č. 31 – vozidlom ávia) z technických príčin – ulice: 1. mája, Bočná, Farská, A. G. Gwerkovej, J. Holého, Katova, Klinger, Kutnohorská, P. Kyrmezera, Malé trhovisko, S. Mikovíniho, Nad Rozgrundom, J. Palárika, Spojná, Úvozná, V. Václavekovej, Zvonová, Pod Trojickým vrchom.

Dňa 12.02.2020 sa nedokončil zvoz zmesového komunálneho odpadu (zvoz č. 17 – malým vozidlom multicar) z technických príčin – ulice: 1. mája, Dolná a Horná ružová, Drieňová, Družstevná, J. Fándlyho, Novozámocká, J. Palárika, I. Tótha, Pod Trojickým vrchom , Š. Višňovského, A. Kmeťa 8.

Dňa 12.02.2020 sa nedokončil zvoz zmesového komunálneho odpadu (zvoz č. 3, 4 – veľkým zberovým vozidlom) z technických príčin – ulice: Ľ. Podjavorinskej, Okrúhla, L. Exnára, Športová.

Dokončenie zvozov sa uskutoční zajtra t.j. 13.02.2020.

Prosíme o vyloženie nádob po prípade vriec pred bránu na prístupovú cestu najneskôr do 07:00 hod.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mesta Banská Štiavnica

Harmonogramy zberu odpadu 2020:

 

Kompostáreň BS

Informácie o kompostárni mesta Banská Štiavnica, ako aj o priebehu jej výstavby môžete nájsť TU.

by RECO