Aktuálne:

Čistenie kontajnerov na zmesový odpad

V piatok 28.05.2021 prebehne čistenie 1100 l kontajnerov a zberných nádob na zmesový odpad v stojiskách na sídlisku Drieňová, v časti Križovatka vrátane ulíc Kolpašská, 1. mája, Dolná, a v centre mesta.

Zberný dvor je opäť plne otvorený

Od 15.03.2021 je zberný dvor pre verejnosť opäť otvorený  v pôvodných otváracích hodinách. Návštevníci však musia dodržiavať prísne protipandemické opatrenia. Každý návštevník zberného dvora musí:

 • mať dýchacie cesty prekryté rúškom alebo respirátorom FFP2
 • dodržiavať dostatočný odstup od personálu a iných návštevníkov zberného dvora
 • rešpektovať pokyny personálu zberného dvora a riadiť sa nimi
 • vstupovať do administratívnych priestorov zberného dvora len na vyzvanie personálu
 • pred vstupom do administratívnych priestorov si vydezinfikovať ruky.

Ďakujeme za pochopenie.

Otváracie hodiny zberného dvora:

 •    pondelok:  6:00 – 15:00
 •    utorok:       6:00 – 15:00
 •    streda:       6:00 – 16:00
 •    štvrtok:      6:00 – 15:00
 •    piatok:        6:00 – 15:00
 •    sobota:       8:00 – 12:00
 •    nedeľa:       zatvorené

Počas štátnych sviatkov zatvorené

Cenník prevzatia odpadov na zbernom dvore – aktuálny od 01.04.2021

Spoplatnenie zmesového komunálneho odpadu na zbernom dvore nad 30 kg

V zmysle dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica, od 04.11.2020 je mimoriadny odber zmesového komunálneho odpadu (200301) nad 30 kg je pre poplatníkov mesta Banská Štiavnica spoplatnený!

Platba je možná iba v hotovosti.

Zmesový komunálny odpad sa poplatníkom mesta BS (tí čo platia mestu poplatok za nakladanie s komunálnymi odpadmi) odváža štandardne spred ich nehnuteľnosti – rodinný dom alebo bytovka. Za odber objemného odpadu poplatníci mesta na zbernom dvore neplatia.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mesta Banská Štiavnica

Harmonogramy zberu odpadu 2021:

 

Kompostáreň BS

Informácie o kompostárni mesta Banská Štiavnica môžete nájsť TU.

by RECO