Aktuálne:

Jarný zber objemného odpadu

Oznamujeme občanom, že cez víkend od 13.05.2022 (piatok) do 15.05.2022 (nedeľa) budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery (ďalej VKK ) na zber objemného komunálneho odpadu v nasledovných častiach mesta:

 • sídlisko Drieňová, križovatka ulíc Pátrovská a J. Straku
 • sídlisko Drieňová, ulica L. Svobodu – pri ZŠ J. Kollára
 • sídlisko Drieňová, ulica Energetikov – na parkovisku
 • sídlisko Drieňová, ulice Bratská, Učiteľská – za COOP Jednota
 • ulica 1. mája

 Prosíme občanov, aby do pristavených VKK vhadzovali výlučne len objemný odpad! (20 03 07), čo je komunálny odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do štandardných zberných nádob, napríklad nábytok, staré matrace, koberce, okná, dvere, umývadlá, WC a pod.

Do VKK nepatria druhotné suroviny (železný šrot, papier, sklo, plasty), nebezpečný odpad a elektroodpad (farby, domáca chémia, chladničky, pračky, televízory, počítače, telefóny, batérie, žiarivky,…) biologicky rozložiteľný komunálny odpad (zvyšky potravín, tráva, konáre, lístie) a ani stavebný odpad.

Tieto druhy odpadov je možné priniesť na Zberný dvor ul. Antolská 46, Banská Štiavnica v čase od: pondelok – piatok: 06:00 – 15:00, v stredu do 16:00, sobota: 08:00 – 12:00.

 

 

Zberný dvor je opäť plne otvorený

Od pondelka 14.02.2022 je už zberný dvor otvorený v normálnych otváracích hodinách od 6:00 do 15:00, v stredu do 16:00 (pozri nižšie).

Pravidlá pri návšteve zberného dvora

Návštevníci zberného dvora musia dodržiavať prísne protipandemické opatrenia. Každý návštevník zberného dvora musí:

 • mať dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2
 • dodržiavať dostatočný odstup od personálu a iných návštevníkov zberného dvora
 • rešpektovať pokyny personálu zberného dvora a riadiť sa nimi
 • vstupovať do administratívnych priestorov zberného dvora len na vyzvanie personálu
 • pred vstupom do administratívnych priestorov si vydezinfikovať ruky.

Ďakujeme za pochopenie.

Otváracie hodiny zberného dvora:

 •    pondelok:  6:00 – 15:00
 •    utorok:       6:00 – 15:00
 •    streda:       6:00 – 16:00
 •    štvrtok:      6:00 – 15:00
 •    piatok:        6:00 – 15:00
 •    sobota:       8:00 – 12:00
 •    nedeľa:       zatvorené

Počas štátnych sviatkov zatvorené

Cenník prevzatia odpadov na zbernom dvore – aktuálny od 01.01.2022

Spoplatnenie zmesového komunálneho odpadu na zbernom dvore nad 30 kg

V zmysle dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica, od 04.11.2020 je mimoriadny odber zmesového komunálneho odpadu (200301) nad 30 kg je pre poplatníkov mesta Banská Štiavnica spoplatnený!

Platba je možná iba v hotovosti.

Zmesový komunálny odpad sa poplatníkom mesta BS (tí čo platia mestu poplatok za nakladanie s komunálnymi odpadmi) odváža štandardne spred ich nehnuteľnosti – rodinný dom alebo bytovka. Za odber objemného odpadu poplatníci mesta na zbernom dvore neplatia.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mesta Banská Štiavnica

Harmonogramy zberu odpadu 2022:

 

Kompostáreň BS

Informácie o kompostárni mesta Banská Štiavnica môžete nájsť TU.

by RECO