Aktuálne:

Zber komunálneho odpadu  za presúva na štvrtok

Oznamujeme občanom, že zber zmesového komunálneho odpadu, ktorý pripadá na piatok 5.7.2024 (štátny sviatok) sa uskutoční vo štvrtok 4.7.2024.

 

Viac kontajnerov na textil v Banskej Štiavnici

Občianske združenie HUMANA People to People Slovakia v spolupráci s Technickými službami m. p. Banská Štiavnica rozmiestilo 7 nových kontajnerov na použiteľné šatstvo a textil. Kontajnery sa nachádzajú na nasledovných lokalitách:
1. sídlisko Drieňová, ul. J. Straku 2 – pri stojisku DR014
2. sídlisko Drieňová, ul. Bratská 9 – pod škôlkou
3. sídlisko Drieňová, ul Učiteľská 1 – pri stojisku DR020
4. miestna časť Štefultov, ul. Obrancov mieru 34 – pri Jednote
5. ul. Dolná 21 – na otvorenom stojisku medzi panelákmi
6. ul. Lesnícka 10 – medzi autobusovou zastávkou a pohostinstvom
7. na zbernom dvore (ul. Antolská 46)
Kontajnery významne rozširujú už existujúci systém zberu použiteľného šatstva a textilu v meste. Pôvodné 2 oranžové kontajnery na textil nad Billou a na Drieňovej pod Ternom ostávajú tiež občanom k dispozícii.
Tieto kontajnery má v správe o. z. Humana, ktoré ich bude pravidelne vyprázdňovať raz mesačne.
Prosíme občanov, aby do kontajenrov vhadzovali len použiteľné šatstvo a textil – pánske, dámske, detské odevy pre všetky sezóny, posteľnú bielizeň a iný domáci textil, topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy a doplnky.
Je prísne zakázané do kontajnerov akýmkoľvek spôsobom vnikať a kontajnery poškodzovať.
Ďakujeme, že triedite.

 

 

Harmonogramy zberu odpadu 2024:

Trieďme správne – sklo medzi plasty nepatrí!  

Vrecia, ktoré sa tvária ako plasty, ale obsahujú aj plasty aj sklo, sa v triedenom zbere objavujú čoraz častejšie. Taktiež zmes papiera a plastov a niekedy sú v 1 vreci všetky 3 zložky – aj papier aj plasty aj sklo.
Takéto zlé triedenie pôvodcami odpadu následne sťažuje celý proces ďalšieho nakladania s vytriedenými odpadmi. Preto apelujem na ľudí – trieďme poriadne tak, ako sa to má. Papier a sklo jednoducho medzi plasty nepatria! Spolu s plastmi môžete do žltého vreca dávať kovové obaly (konzervy a plechovky) a nápojové kartóny (tetrapaky, obaly od mlieka a džúsov) ale určite do žltého vreca nepatria ani papier a ani sklo.
Sklo patrí do zeleného vreca a papier do modrého vreca.
Ďakujem, že triedite a robme to správne.

Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

Cenník prevzatia odpadov na zbernom dvore od 01.03.2024 – fyzické osoby z mesta Banská Štiavnica

Cenník prevzatia odpadov na zbernom dvore od 01.03.2024 – fyzické osoby z iných obcí

Cenník prevzatia odpadov na zbernom dvore od 01.03.2024 – právnické osoby

Spoplatnenie zmesového komunálneho odpadu na zbernom dvore nad 30 kg

V zmysle dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica, od 04.11.2020 je mimoriadny odber zmesového komunálneho odpadu (200301) nad 30 kg je pre poplatníkov mesta Banská Štiavnica spoplatnený!

Platba je možná iba v hotovosti.

Zmesový komunálny odpad sa poplatníkom mesta BS (tí čo platia mestu poplatok za nakladanie s komunálnymi odpadmi) odváža štandardne spred ich nehnuteľnosti – rodinný dom alebo bytovka. Za odber objemného odpadu poplatníci mesta na zbernom dvore neplatia.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mesta Banská Štiavnica

Údaje o komunálnych odpadoch z mesta Banská Štiavnica za r. 2022

 

Kompostáreň BS

Informácie o kompostárni mesta Banská Štiavnica môžete nájsť TU.

 
by RECO