Aktuálne:

Jarný zber objemného odpadu

Oznamujeme občanom, že rozmiestňujeme veľkokapacitné kontajnery (ďalej VKK ) na zber objemného komunálneho odpadu v nasledovných častiach mesta:

časť Štefultovod 01.04.2021 (štvrtok) do 05.04.2021 (pondelok) – vrátane:
– križovatka ulíc Š. Moyzesa, Požiarnická a Školská – pri kostole
– križovatka ulíc Obrancov Mieru a Úzka
– križovatka ulíc I. Bajzu a B. Němcovej
– ul. Obrancov Mieru – horný koniec – pri Suchom tajchu

časť Špitálkaod 09.04.2021 (piatok) do 11.04.2021 (nedeľa) – vrátane:
– ul. I. Krasku – dolný koniec
– ul. Ľ. Štúra – pri ul. A. Bernoláka
– ul. Ľ. Štúra 29

ul. Kysihýbeľská, križovatka s ul. Roľníckou – od 09.04.2021 (piatok) do 11.04.2021 (nedeľa) – vrátane

časť Povrazník od 16.04.2021 (piatok) do 18.04.2021 (nedeľa) – vrátane:
– ul. L. Exnára 3
– ul. Budovateľská 13-14
– ul. Horná Huta 6
– križovatka ulíc J. Horáka a Na Mária Šachtu

Prosíme občanov, aby do pristavených VKK vhadzovali výlučne len objemný odpad! (20 03 07), čo je komunálny odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do štandardných zberných nádob, napríklad nábytok, staré matrace, koberce, okná, dvere, umývadlá, WC a pod.

Do VKK nepatria druhotné suroviny (železný šrot, papier, sklo, plasty), nebezpečný odpad a elektroodpad (farby, domáca chémia, chladničky, pračky, televízory, počítače, telefóny, batérie, žiarivky,…) biologicky rozložiteľný komunálny odpad (zvyšky potravín, tráva, konáre, lístie) a ani stavebný odpad. Tieto druhy odpadov je možné priniesť na Zberný dvor ul. Antolská 46, Banská Štiavnica v čase od: pondelok – piatok: 06:00 hod  – 15:00 hod, sobota: 08:00 hod – 12:00 hod

 

Zberný dvor je opäť plne otvorený

Od 15.03.2021 je zberný dvor pre verejnosť opäť otvorený  v pôvodných otváracích hodinách. Návštevníci však musia dodržiavať prísne protipandemické opatrenia. Každý návštevník zberného dvora musí:

 • mať dýchacie cesty prekryté rúškom alebo respirátorom FFP2
 • dodržiavať dostatočný odstup od personálu a iných návštevníkov zberného dvora
 • rešpektovať pokyny personálu zberného dvora a riadiť sa nimi
 • vstupovať do administratívnych priestorov zberného dvora len na vyzvanie personálu
 • pred vstupom do administratívnych priestorov si vydezinfikovať ruky.

Ďakujeme za pochopenie.

Otváracie hodiny zberného dvora:

 •    pondelok:  6:00 – 15:00
 •    utorok:       6:00 – 15:00
 •    streda:       6:00 – 16:00
 •    štvrtok:      6:00 – 15:00
 •    piatok:        6:00 – 15:00
 •    sobota:       8:00 – 12:00
 •    nedeľa:       zatvorené

Počas štátnych sviatkov zatvorené.Spoplatnenie zmesového komunálneho odpadu na zbernom dvore nad 30 kg

V zmysle dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica, od 04.11.2020 je mimoriadny odber zmesového komunálneho odpadu (200301) nad 30 kg je pre poplatníkov mesta Banská Štiavnica spoplatnený!

Platba je možná iba v hotovosti.

Zmesový komunálny odpad sa poplatníkom mesta BS (tí čo platia mestu poplatok za nakladanie s komunálnymi odpadmi) odváža štandardne spred ich nehnuteľnosti – rodinný dom alebo bytovka. Za odber objemného odpadu poplatníci mesta na zbernom dvore neplatia.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mesta Banská Štiavnica

Harmonogramy zberu odpadu 2021:

 

Kompostáreň BS

Informácie o kompostárni mesta Banská Štiavnica môžete nájsť TU.

by RECO