Aktuálne:

Zberný dvor je v stredy opäť otvorený  dlhšie

Od 01.04.20223 do 31.10.2023 je zberný dvor otvorený v stredy opäť do 16:00 h – letný režim.

Otváracie hodiny zberného dvora:

  • pondelok:   6:00 – 15:00
  •  utorok:       6:00 – 15:00
  •  streda:       6:00 – 16:00
  •  štvrtok:       6:00 – 15:00
  •  piatok:        6:00 – 15:00
  •  sobota:       8:00 – 12:00
  •  nedeľa:       zatvorené

Počas štátnych sviatkov zatvorené

 

Harmonogramy zberu odpadu 2023:

Trieďme správne – sklo medzi plasty nepatrí!  

Vrecia, ktoré sa tvária ako plasty, ale obsahujú aj plasty aj sklo, sa v triedenom zbere objavujú čoraz častejšie. Taktiež zmes papiera a plastov a niekedy sú v 1 vreci všetky 3 zložky – aj papier aj plasty aj sklo.
Takéto zlé triedenie pôvodcami odpadu následne sťažuje celý proces ďalšieho nakladania s vytriedenými odpadmi. Preto apelujem na ľudí – trieďme poriadne tak, ako sa to má. Papier a sklo jednoducho medzi plasty nepatria! Spolu s plastmi môžete do žltého vreca dávať kovové obaly (konzervy a plechovky) a nápojové kartóny (tetrapaky, obaly od mlieka a džúsov) ale určite do žltého vreca nepatria ani papier a ani sklo.
Sklo patrí do zeleného vreca a papier do modrého vreca.
Ďakujem, že triedite a robme to správne.

Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

 

 

 

Cenník prevzatia odpadov na zbernom dvore od 01.01.2023 – fyzické osoby z mesta Banská Štiavnica

Cenník prevzatia odpadov na zbernom dvore od 01.01.2023 – fyzické osoby z iných obcí

Cenník prevzatia odpadov na zbernom dvore od 01.01.2023 – právnické osoby

Spoplatnenie zmesového komunálneho odpadu na zbernom dvore nad 30 kg

V zmysle dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica, od 04.11.2020 je mimoriadny odber zmesového komunálneho odpadu (200301) nad 30 kg je pre poplatníkov mesta Banská Štiavnica spoplatnený!

Platba je možná iba v hotovosti.

Zmesový komunálny odpad sa poplatníkom mesta BS (tí čo platia mestu poplatok za nakladanie s komunálnymi odpadmi) odváža štandardne spred ich nehnuteľnosti – rodinný dom alebo bytovka. Za odber objemného odpadu poplatníci mesta na zbernom dvore neplatia.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mesta Banská Štiavnica

Údaje o komunálnych odpadoch z mesta Banská Štiavnica za r. 2022

Kompostáreň BS

Informácie o kompostárni mesta Banská Štiavnica môžete nájsť TU.

by RECO