Aktuálne:

Textil a šatstvo na zbernom dvore už berieme!

Problém s preplneným zberným kontajnerom na textil na zbernom dvore sa už vyriešil (odberateľ Diakonie Broumov už odoberá pravidelne), takže textil a šatstvo už opäť normálne odoberáme. Šaty musia byť čisté a funkčné. Taktiež môžete využiť oba kontajnery na textil – jeden sa nachádza na sídlisku Drieňová pri zastávke a druhý je nad Billou.

Trieďme správne – sklo medzi plasty nepatrí!  

Vrecia, ktoré sa tvária ako plasty, ale obsahujú aj plasty aj sklo, sa v triedenom zbere objavujú čoraz častejšie. Taktiež zmes papiera a plastov a niekedy sú v 1 vreci všetky 3 zložky – aj papier aj plasty aj sklo.
Takéto zlé triedenie pôvodcami odpadu následne sťažuje celý proces ďalšieho nakladania s vytriedenými odpadmi. Preto apelujem na ľudí – trieďme poriadne tak, ako sa to má. Papier a sklo jednoducho medzi plasty nepatria! Spolu s plastmi môžete do žltého vreca dávať kovové obaly (konzervy a plechovky) a nápojové kartóny (tetrapaky, obaly od mlieka a džúsov) ale určite do žltého vreca nepatria ani papier a ani sklo.
Sklo patrí do zeleného vreca a papier do modrého vreca.
Ďakujem, že triedite a robme to správne.

Miloš Veverka, Technické služby, m. p. BS

 

 

 

Pravidlá pri návšteve zberného dvora

Návštevníci zberného dvora musia dodržiavať prísne protipandemické opatrenia. Každý návštevník zberného dvora musí:

 • mať dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2
 • dodržiavať dostatočný odstup od personálu a iných návštevníkov zberného dvora
 • rešpektovať pokyny personálu zberného dvora a riadiť sa nimi
 • vstupovať do administratívnych priestorov zberného dvora len na vyzvanie personálu
 • pred vstupom do administratívnych priestorov si vydezinfikovať ruky.

Ďakujeme za pochopenie.

Otváracie hodiny zberného dvora:

 •    pondelok:  6:00 – 15:00
 •    utorok:       6:00 – 15:00
 •    streda:       6:00 – 16:00
 •    štvrtok:      6:00 – 15:00
 •    piatok:        6:00 – 15:00
 •    sobota:       8:00 – 12:00
 •    nedeľa:       zatvorené

Počas štátnych sviatkov zatvorené

Cenník prevzatia odpadov na zbernom dvore – aktuálny od 01.07.2022

Spoplatnenie zmesového komunálneho odpadu na zbernom dvore nad 30 kg

V zmysle dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica, od 04.11.2020 je mimoriadny odber zmesového komunálneho odpadu (200301) nad 30 kg je pre poplatníkov mesta Banská Štiavnica spoplatnený!

Platba je možná iba v hotovosti.

Zmesový komunálny odpad sa poplatníkom mesta BS (tí čo platia mestu poplatok za nakladanie s komunálnymi odpadmi) odváža štandardne spred ich nehnuteľnosti – rodinný dom alebo bytovka. Za odber objemného odpadu poplatníci mesta na zbernom dvore neplatia.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mesta Banská Štiavnica

Harmonogramy zberu odpadu 2022:

 

Kompostáreň BS

Informácie o kompostárni mesta Banská Štiavnica môžete nájsť TU.

by RECO