Harmonogram triedeného zberu v rodinných domoch pre r. 2023 nájdete TU.

Harmonogram triedeného zberu v rodinných domoch pre r. 2024 nájdete TU.

 

Harmonogram triedeného zberu pre podnikateľské subjekty:

Štandardne sa vytriedené zložky podnikateľského (priemyselného) odpadu zbierajú každý nepárny týždeň v utorok, teda raz za 2 týždne, pokiaľ zmluvne nie je dohodnutá iná frekvencia zberu.

Prosíme podnikateľov, aby vykladali svoj priemyselný odpad v deň zberu ráno do 6:30 hod., riadne vytriedený a  pripravený na jednoduchú a rýchlu manipuláciu (napr. kartón zviazaný, plasty vo vreciach a pod.) v zmysle uzatvorenej zmluvy. Kartónové krabice musia byť rozložené alebo aspoň stlačené, aby mali minimálny objem, ideálne aj zviazané do balíkov!

 

 Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu pre r. 2023 nájdete TU.

 

 

 

by RECO