Harmonogram triedeného zberu v rodinných domoch pre r. 2020 nájdete TU.

 

Harmonogram triedeného zberu pre podnikateľské subjekty:

Štandardne sa vytriedené zložky podnikateľského (priemyselného) odpadu zbierajú každý párny týždeň v utorok, teda raz za 2 týždne, pokiaľ zmluvne nie je dohodnutá iná frekvencia zberu.

Prosíme podnikateľov, aby vykladali svoj priemyselný odpad v deň zberu ráno do 6:30 hod., riadne vytriedený a  pripravený na jednoduchú a rýchlu manipuláciu (napr. kartón zviazaný, plasty vo vreciach a pod.) v zmysle uzatvorenej zmluvy. Kartónové krabice musia byť rozložené alebo aspoň stlačené, aby mali minimálny objem, ideálne aj zviazané do balíkov!

 

 

 

by RECO