Uzamykateľné  a murované stojiská

Vrámci projektu „Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica“ financovaného z EÚ fondov sa v niektorých častiach mesta Banská Štiavnica budujú uzamykateľné a zastrešené stojiská na kontajnery na komunálny odpad.

V stojiskách budú farebné kontajnery na jednotlivé zložky vytriedeného odpadu – papier, plasty, sklo, kovy a nápojové kartóny a pribudne aj nádoba na bioodpad. Taktiež tam budú kontajnery na zmesový komunálny odpad, ktorý sa už nedá vytriediť.IMG_7673Upr Zm

Každé stojisko patrí konkrétnym vchodom a len obyvatelia týchto vchodov budú mať od stojiska kľúč. Na ich zodpovednosti bude, aká bude kvalita vytriedených odpadov, do akej miery budú triediť odpad a koľko vyprodukujú zmesného odpadu. Množstvo jednotlivých odpadov bude pri vývoze zaznamenávané, čím bude možné určiť mieru triedenia odpadov pre konkrétnu skupinu ľudí a podporovať triedenie odpadu nastavením poplatku za komunálny odpad tak, že tí, čo dosiahnu určitú mieru triedenia, budú platiť menej.

Okrem zvyšovania triedenia odpadov budú mať stojiská aj vedľajšie kladné prínosy. Tým že budú kontajnery uzamknuté a zastrešené, nebudú v nich prehrabávať sociálne slabší občania, odpad nebude rozfukovaný vetrom a nebude doň pršať. Na kontajnery nebude svietiť priame slnko, čo znamená, že sa budú menej prehrievať a prípadný zápach odpadu bude menší. Kontajnery sa presunú do vymurovaných stojísk, čím sa uvoľnia plochy a vykompenzuje sa záber niektorých parkovacích miest v dôsledku vybudovania stojísk. Jednotlivé časti mesta budú krajšie, pretože ich už nebudú špatiť často hrdzavé, niekedy aj deravé kontajnery na odpad.
Celkovo sa v meste buduje 34 murovaných uzamknuteľných stojísk, z toho je 24 stojísk na sídlisku Drieňová, 8 stojísk v mestskej časti Križovatka (ulice 1. mája, Križovatka a Dolná) a 2 stojiská sa budujú na ulici Mierová. Je 8 typov stojísk, podľa veľkosti a možností umiestnenia stojiska. Niektoré stojiská sú pre 4 poschodové domy s 3 vchodmi (stačí malé stojisko pre 5 kontajnerov) a niektoré stojiská sú pre 8 poschodové domy s 6 vchodmi (treba veľké stojisko pre 8 kontajnerov). V niektorých prípadoch je vhodné stojisko s tzv predným vchodom, niekedy musí byť vchod z boku stojiska a niekedy je miesto pre stojisko úzke a zmestí sa len tzv. podlhovastý typ stojiska.

Umiestnenie a typy  jednotlivých stojísk nájdete v priložených mapách:

Prísušnosť bytov k uzamykateľným stojiskám

Rozmiestnenie stojísk v mestskej časti Drieňová

Rozmiestnenie stojísk v mestskej časti Križovatka

Rozmiestnenie stojísk v mestskej časti Pod Kalváriou

 

by RECO