Kompostáreň BS – pred zahájením výstavby 09/2017

Kompostáreň BS – stavebné práce 09-11/2017

Prezentácia projektu “Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská
Štiavnica”, 28.4.2014

by RECO