07-EKOlogicky-plagat-sutaz-v-zbere-A2-tlac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie 10. ročníka súťaže “Zbieraj body za odpady“ 1.4.-31.5.2019

Miesto Škola Trieda Body na žiaka Body celkom Výhra
1. MŠ-Cirkevná B 56,6 905,5 50,00 €
2. MŠ-Križovatka 4. 46,7 700,7 40,00 €
3. ZŠ-Cirkevná 2.A 43,4 780,3 30,00 €
4. ZŠ-Horáka 1.A 42,3 846,2 20,00 €
5. ZŠ-Horáka 3.A 34,4 791,3 20,00 €
6. ZŠ-Horáka 1.B 28,5 485,3 10,00 €
7. ZŠ-Horáka 6.B 17,9 482,5 10,00 €
8. MŠ-Nezábudka 10,3 256,3 5,00 €
9. ZŠ-Kollára 9.A 9,0 180,0 5,00 €
10. MŠ-Mierová 8,9 250,3 5,00 €
Spolu 195 €

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v piatok 24.6.2019 o 10:00 h na základnej škole J.  Horáka v multimediálnej učebni v podkroví, podobne, ako v predošlých ročníkoch. Vyhodnotenia sa zúčastnili zástupcovia výherných tried – žiaci a učitelia.
Okrem vyššie uvedených finančných cien boli deti odmenené aj vecnými cenami – propagačnými predmetmi (tričká, pexesá, farbičky, skladacie kontajnery), ktoré Mesto Banská Štiavnica získalo v rámci projektu „Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica“ (kód ITMS: 24140110118).
Vecné ceny ako propagačno – vzdelávacie predmety a hry zamerané na triedenie odpadov a životné prostredie, do súťaže venovala aj organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a. s., ktorá financuje triedený zber papiera, plastov, skla a kovov v našom meste.

Kompletnú správu zo záverečného vyhodnotenia 9. ročníka súťaže “Zbieraj body za odpady“ 1.4.-31.5.2019  nájdete  tu.

 

 

Vyhodnotenie 9. ročníka súťaže “Zbieraj body za odpady“ 1.4.-31.5.2018

 

Miesto Škola Trieda Body na žiaka Body celkom Výhra
1. ZŠ J. Horáka 6.A 161,5 3 230,0 50,00 €
2. ZŠ J. Kollára 7.B 139,0 2 502,5 40,00 €
3. MŠ Cirkevná 117,6 3 999,0 30,00 €
4. ZŠ J. Horáka 5.B 30,6 764,0 20,00 €
5. ZŠ J. Horáka 2.A 25,1 577,0 20,00 €
6. MŠ Mierová 23,0 690,5 10,00 €
7. ZŠ Cirkevná 1.A 17,0 305,7 10,00 €
8. ZŠ J. Horáka 4.A 15,1 331,5 5,00 €
9. MŠ Nezábudka 14,3 358,5 5,00 €
10. MŠ Križovatka 13,5 1 416,0 5,00 €
Spolu 195 €

 

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v piatok 22.6.2018 o 10:00 h na základnej škole J. Horáka v multimediálnej učebni v podkroví, podobne, ako v predošlých ročníkoch. Vyhodnotenia sa zúčastnili zástupcovia výherných tried – žiaci a učitelia.
Okrem vyššie uvedených finančných cien boli deti odmenené aj vecnými cenami – propagačnými predmetmi (tričká, pexesá, farbičky, skladacie kontajnery), ktoré Mesto Banská Štiavnica získalo v rámci projektu „Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica“ (kód ITMS: 24140110118).
Vecné ceny ako propagačno – vzdelávacie predmety a hry zamerané na triedenie odpadov a životné prostredie, do súťaže venovala aj organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a. s., ktorá financuje triedený zber papiera, plastov, skla a kovov v našom meste.

Kompletnú správu zo záverečného vyhodnotenia 9. ročníka súťaže “Zbieraj body za odpady“ 1.4.-31.5.2018  nájdete  tu.

 

Vyhodnotenie 8. ročníka súťaže “Zbieraj body za odpady“ 1.4.-31.5.2017 

 

Miesto Škola Trieda Získané body Výhra
1. MŠ Cirkevná 2 801,1 50,00 €
2. MŠ Križovatka 1 211,8 40,00 €
3. MŠ Drieňová 1 043,5 30,00 €
4. ZŠ J. Horáka 4.B 934,0 20,00 €
5. MŠ Mierová 481,0 20,00 €
6. ZŠ J. Kollára 2.A 416,5 10,00 €
7. ZŠ J. Horáka 6.B 337,6 10,00 €
8. ZŠ J. Kollára 4.A 317,0 5,00 €
9. ZŠ J. Horáka 5.A 315,0 5,00 €
10. ZŠ J. Horáka 1.A 313,5 5,00 €
Spolu 195 €

 

SZsutaz skoly - vyhodnotenie2017 Graf

 

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v pondelok 19.6.2017 o 10:00IMG_8593 VyrZm h na základnej škole J. Horáka v multimediálnej učebni v podkroví, podobne, ako v predošlých ročníkoch. Vyhodnotenia sa zúčastnili zástupcovia výherných tried – žiaci a učitelia.
Okrem vyššie uvedených finančných cien boli deti odmenené aj vecnými cenami – propagačnými predmetmi (tričká, pexesá, farbičky, skladacie kontajnery), ktoré Mesto Banská Štiavnica získalo v rámci projektu „Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica“ (kód ITMS: 24140110118).
Vecné ceny ako propagačno – vzdelávacie predmety a hry zamerané na triedenie odpadov a životné prostredie, do súťaže venovala aj organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a. s., ktorá financuje triedený zber papiera, plastov, skla a kovov v našom meste.

 

Kompletnú správu zo záverečného vyhodnotenia 8. ročníka súťaže “Zbieraj body za odpady“ 1.4.-31.5.2017  nájdete  tu.

by RECO