Nevytvárajme odpad

Toto video bolo spracované k projektu "Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica".

Triedenie odpadov v Banskej Štiavnici

Toto video bolo spracované k projektu "Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica".

Papier

Toto video bolo spracované k projektu "Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica".

Plasty

Toto video bolo spracované k projektu "Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica".

Sklo

Toto video bolo spracované k projektu "Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica".

Nápojové kartóny a kovy

Toto video bolo spracované k projektu "Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica".

Elektrodpad

Toto video bolo spracované k projektu "Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica".

Bioodpad a kompostovanie

Toto video bolo spracované k projektu "Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica".

Čierne skládky

Toto video bolo spracované k projektu "Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica".

Spaľovanie odpadov

Toto video bolo spracované k projektu "Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica".
by RECO